Şêxan ju eşira Wêranşeherî ya. Şêxanijê hema hema pêro Wêranşeherî di manenê. Cayanê Kurdistanê bînan di jî estê.