Hunermend

Merdimê ke karê ê/ya huner dir o û timî bi huner meşgûl beno/bena, ci ra hunermend yeno vatişî. Hunermend karê xo hunerî dir o. Tewir bi tewir hunerî estê. Huner waştişê dayîşê çîkeyê newî ra yeno. Merdim key waşt çîkeyo newe virazo a gamî dest erzeno huner. Hunermend bi hunerê xo wazeno faydey xo biresno şarê xo. Hunermendo raşt verê malê cîhanî hunerê xo fikirîyeno.

Îmzay Sultan Mehmud IIî, Împeratorîya Usmanîyan ra, be kalîgrafîya Erebkî nusiyayo. Menay xo: "Lacê Ebdulhemidi Mehmud Xan her tim mizefer o"