Têlegraf

Têlegraf, yew icado ke xebere be sinyalunê elektiriki rusneno u gêno. Têlegrafi ra ver makina sinyalunê morsi biye.

Makina têlegrafi; modelo khan