Yazata dinê Zerduşti de ibadet u hurmet ifade keno.