Yew (1), amaro xozayeyo ke sistemê amaranê naturalan de dı (2) ra raver ca gêno u sıfır (0) ra dıme yeno. Mardene de amaro sıfteyın u teko. O, amarê çarkoşe û kubiyo.

   Amari   

sıfır (0)
yew (1)
dı (2)
hirê (3)
çehar (4)
phanc (5)
şeş (6)
hewt (7)
heşt (8)
new (9)

des (10)
yewendes (11)
dıwês (12)
hirês (13)
çeharês (14)
pancês (15)
şiyês (16)
hewtês (17)
heştês (18)
newês (19)

vist (20)
hirıs (30)
çewres (40)
phancas (50)
şeşti (60)
hewtay (70)
heştay (80)
neway (90)

se (100)
hezar (1000)

milyon
milyar

Matematik de, yew "x"'ê ma bıbo:

x·1 = 1·x = x (Qatkero bêtesir)
x/1 = x (Letekero bêtesir)
x1 = x, 1x = 1