Zazakipediya:Aferin to rê

Aferin to rê bıvurne

Nê bıra Tırkiyê to çıqa hewlo!
Tırkê rezi hondê to pak qesey nêkenê. Coka eke dewızê Tırki ki qeseykenê, pê dine kayê xo ana.
Pak qeseykena, rınd nusnena.
Rast ki tı jede raver şiya.
Honde raver şiya ke, reê ke xo dıma niade, tı ´be xo vinena, peyser raceraene, şiyaene ra zora.
Va bıbo!
Na guna to niya. Tı raver şiya,i peyser mendê.
So bıraê mı, so.
Waz de waa mı, waz de.
Tırki ki bes niyo, her çi bımuse.
Xora na bab de tore vatene çina
Ney sero çıqa ke xo bıgoyne, oncia ki senıko.
Haqa to esta.
Tı çım roşt, baqıl u averbera.
Pê ma ki kayê kena.
Tı vato, axıri dı-hirê sanıki u kuratey nusnenê, zaf teng fıkırinê, xeyle ki peyser mendê.
Vaze bıraê mı, vaze!
Reê tı raver şiya, ma peyser mendime.
Ma honde to baqıl niyeme.
Niade tı çıtur gerdan sıknena, miyane tadana, serva sari xo qefelnena.
Tarıxê Tırku, Tırku ra rınd zonena.
Ê Çin u Rusyai xora vızer ra zonêne.
Hata ´be khalikê Enver Xoce u wıstewre dey ki naskena.
Hama hama tı pêro kıtabu wend, qedena.
Dı-hirê tene mendi bi, inu ki na peyê coy wenda, dı-hirê tene ki sanıkê newey gosday, nıka ki Kurdu ra, propaganda Kurdu kena.
Hama oncia zonê cendermu de.
Aferin tore!
Tırk niya, Tırku re Tırkên musnena.
Kurd niya, Kurdu re raa raste salıx dana.
Karker niya, karker u gurekaru re qale raxeleşiane kena.
Tı raver nêşiya, tı hewa ra perrena.
Tı kota qısewate ke, Qıbrıs destê Tırku ra vejina.
Kuna xover, zırçena-nusnena ke nia ke şero, Tırkiya kuna bınê bandıra emperyalistu.
Hêf ke çı hêf.
Dê mevınde, so Qıbrıs peyser bıze.
Tı baqıla, tı zanoğa!
Tı vato, Tırkiya ke ezaê Avrupa biye, xoseriya Tırkiya nêmanena.
Serva ney pêseramaişu vırezena, roznameu vezena, xoseriya Tırku sero rezefina.
Vana, Amerika Iraki gureta xo dest, beno ke rozê ki Tırkiya cena xo dest, coka xo erzena ver, sindoru pinena.
Tore aferin ke, çı aferin!
Hata ke tı esta, miyanê Tırku nêno hardi.
Tı jede wendo.
Her çi zonena.
Emperyalizm, revizyonizm, nêzon hona çı izm, falan, filan.
Juyê de jê to zamanê seminer dêne.
Venga mı ki kerdi.
Şiunê, nejdiye hirê saati mı gos serna. Hirê saati mıre jê hirês serri ama.
Mordemek heni qeseykerd ke, serê hardi, bınê hardi, Afrika u Latin Amerika, hata be qalê deryaê gırsu kerd, serba her çi ju reçete nusna.
Herkesi reyna ra(xelesna ra), hata be hazar serru ra têpia azê mordemi se kero, qalê dey ki kerd.
Mabên ke day cı, şiunê lewê dey, a lınge de Tija Sodıri vejiyêne, mı va, bıra Khalikê to ke namdarê welatê mao, şikina haqa dey de, mare tene zonaiş dana.
Mordemek riyê mıde niada, tı vana zonê xo ceriyo, besenêkeno qeseykero, peyniye de va ke, ez nêzon, sıma mıra tenena rınd zonenê. Nafa ki zonê mı ceriya.
No baqılo ke Loqman Hekim ra jede çı zonêne, çıtur beno ke khalikê xo nasnêkeno.
Ey serm nêkerd, hama ez xora serm kerdune.
Mı va, ma çı kerd ke, ney ki ama ma sero.
Têpia o huyêne, tı vana, mı ju guna kerdo, çı.
Ey ke heni huya, mı va bıra, belka ki fêlê to rındo, hama halê to hal niyo.
Eke reyna şi kurşi sero, oncia izm-mizim vatêne, vındetêne
Nê bıra tı çıqa rınd qeseykena.
Rew, rew tı qalê “çeşitli milliyetler” kena, juyê ki tore perskero tı kam cı çeşita.
Tı zonê cendermu de vana, “Bizim köyde Zazaca konuşuluyordu”.
Dê rınd, ma o waxt tı be xo çı qeseykerdêne? Zonê mırçıku de cıvnêne.
Torê ke perskerê, welatê to kotiyo?
Tı vana, “Ben enternasyonalistim”
O ki nêbi, nafa ki bena Kurd.
Tore reyna aferin.
Nêzon na dina ser de mordemo de jê to esto?
Dê bıraenê, waenê!
Sıma çıra honde mosturaê.
Vanê, sıma şiyê Festifalê Welati de, zonê cendermu de marş u kılamu vato.
Ni qeydey qomê mare jê hewaê ceriyo.
„Silifkenin yoğurdu
Ah seni kimler doğurdu.“
Aferim senıko, gune sımare madalya bıderê.
Sıma ke mêbe, „dil devrimi“ çıtur bınge ceno.
Sıma de çı feraset, çı keramet esto!
Ağuyê tuji, jê hemgêni musnenê.
Ma tı!
Tıya ke na rozu de kota hawtay serre.
Howtay serrê to, tore bımbarek bo!
Amrê to derg, aqılê to tenê na heti ser bo.
Tı zamanê Mıstê Tırki ver gırana xo ardêne têare, nıka ki Mıstê Kurdi ver vılê xo kena avor, mare qesê çewt u qefçılu vana.
Pê namê ma gayıl nêbena.
Tı vana, ni xore vanê, ma Zazaime.
Wax ke wax!
Ma se kerdo, xebera ma, vatena mara çina!
Dê ma xatırê wayırê xo sane.
Tore zobina çiyê nêvan.
Honde serri ra têpia ke aqıl nêmao sarê to, nara dıma xora nêno.
Tore ki oğır bo!
So bıraê mı, so!
Xore mırdi qomê xore, ded u derezaê xore mılqi bıke.
Axıri ju quncik to dest dero.
Wezifa xora peyser memane.
Í xora miyanê to mişt danê, mı het ra ki tore hazar reê aferin!
Ma tı?
Heq çê to şen kero!
No çi hunero, na çı zonağiya!
Tı kar u gurê xo caverdo, Awrupa nêvana, Tırkiya nêvana, Süleymaniye-Hewler nêvana, suke be suke, tağe be tağe fetelina,
cerena, jê sefkan u qeremanu xo ver dana ke ispat kere, zonê ma zon niyo, lehçeo de, fekê de zobina ju zoniyo.
Tore aferin ki, madalya ki senıko!
Gune heykelê to bıvırajiyo.
Tore biyo derdo de gıran, perso de xori ke, çıra ma vanime, ma kes ra cêr niyeme.
Ne zonê ma, ne ki qomê ma dımoçıkê sarri niyo.
Haqa ma ki esta, bınê tiji de, serê hardo dewres de jê ciranê xo, xoser, serbest bıcuime.
Welatê made, zonê cendermu, zonê Hamidiyecu nê, zonê ma, zagonê ma raver şero.
Ma ke nia vanime, hewnê to remeno.
Tı bena hêrs u sur, wazena ke ma hewa ra bıqılotne re.
Bıra, bıra heyranê to bıbıyene!
Na çı çusteniya, çı baqıleniya!
Az u uzê ma sae kena, DNA ma qontrol kena, astê pi u khalikunê ma mezelu de reet nêverdana, hatta be zarancê ma ki xore saad musnena ke, zonê ma zon niyo, sarrê ma ki sarro de xoser niyo.
Ne namê ma, ne ki welatê ma esto.
Profesorê profesoru lewê tode domonê vızeriyê.
Tı gurina, xover dana ke zerni, teneke keri!
Dê bıguriye!
Dê waz de, kurşi sero, qamerau vero qeseybike, roznameu de, kıtabu de bınusne, zonê ma zon niyo, namê welatê ma ki çiniyo.
Rast ke gune heykelê to bıvırajiyo.
Serva ibretê alemi heykelê to bıvırajiyo ke, az u uzê mesti mordemê jê to, zarancê suri naskerê.
Sıma çı dundaê de ecayibe
Honde aqıli koti ra gureti?
Reê dorme xode niade re!
O corên ra ke nêtersêne, der u ciranê xora şerm kerê!
Tenê gıran şerê, tenê mılayım bıbê!
Hona ke rewo racere.
Sonê gınenê lım u gımari re, pıro sonê, kes nêşikino sıma rareyno, xenekinê sonê.
Sıma re gunawa!
Hama sıma be xo zonenê. Nia nêsono.
Niade Tırk, to xo ser nêmoreno.
Mordemeku defter gureto, qeyıt kerdê, tı nasnêkena, i hata be namê khalikê to zonenê.
Jede qalê Kurdu meke.
Kurdi karê xo zonenê.
Tı ke nia her çi zonena, baqılu ra baqıla, rozê tora perskenê;
Tı kama, çı nasa, çı kesa?
Xo kena sas, zonê to cerino, riyê to beno sur, xo ver de niadana, pêro cuabê to qedinê.
Nıka dore dine dero.
Í pê to huyinê!
Endi besenêkena xore ju welat bıvine.
Besenêkena xore ju zon bıvine.
Peyniya rawa.
Rut u rupal alanga de manena.
Raceri bıaraeni, raceri waenê!
Mı zamanê serva to ju şiir nusnay bi.
Eke ke aqılê to sono ser, zonê to lewino, bıwane, no ki mı het ra tore xaleta!

BIRA

Nê bıra tı xo nasnêkena
Vana, her çi zon
Dina ki reynon ra
Lıngê to nêresenê hardi
Sarê to cor rao
Berz ra perrena ra
Xebera to çina
Gınena ro çalıke ro

Heya!
Tı her çi zonena
Koê Çinkangi
Sukê Urışi
Karkerê Parişi

Çı hêf ke
Verê pırnıka xo nêvinena
Sarri re rae musnena
Tore se vaji
Tı nêwesa..!

Hona umıdê mı nêbırıyo
Ítiqatê mı tore yeno
Xode rınd niade
Destê xo rew bıze
Dina vurina
Bınde manena

Nuştoğ: Sait Çiya