Zerrê İncile ra

No nuşte zerrê İncile ra jü nımunewo.

METAy ra gore İncile

(Mıjdani ‘META’)

Bab-I

Pêra İsa Mesihi

1. No kıtabê pêra İsa Mesihi, ê lacê İbrayimi, ê lacê Dawudio.

2. İbrayim piyê İshaqi bi. İshaq piyê Yaqubi bi, Yaqub piyê Cıhuday u bırayanê dey bi.

3. Cıhuda piyê Perez u Zeraxi bi, ke maya inan Tamara biye. Perez piyê Hesruni bi. Hesrun piyê Rami bi.

4. Ram piyê Aminadabi bi. Aminadab piyê Nexşoni bi. Nexşon piyê Salmoni bi.

5. Salmon piyê Bowaz bi, ke maya dey Rexabe biye. Bowaz piyê Obêdi bi, ke maya dey Rute biye. Obêd piyê Yeşa bi.

6. U Yeşa ki piyê Dawud padisay bi. Dawud piyê Sılêmani bi, ke berê maya dey cıniya Uryay biye.

7. Sılêman piyê Rêhoboami bi. Rêhoboam piyê Ebiyay bi. Ebiya piyê Asay bi.

8. Asa piyê Yehoşafati bi. Yehoşafat piyê Yorami bi. Yoram piyê Uzyay bi.

9. Uzya piyê Yotami bi. Yotam piyê Ahazi bi. Ahaz piyê Hızqiyay bi.

10. Hızqiya piyê Mınaşêy bi. Mınaşê piyê Amoni bi. Amon piyê Yoşiyay bi

11. U Yoşiya ki piyê Yexonya u bıraanê dey bi, ke waxtê Surgınbiyaena Babili de ame riyê dina.

12. Yexonya piyê Şaltiyeli bi, ke Surgınbiyaena Babili ra dıma ame riyê dina. Şaltiyel piyê Zerubabeli bi.

13. Zerubabel piyê Abıyudi bi. Abıyud piyê Êlyaqimi bi. Êlyaqim piyê Azuri bi.

14. Azur piyê Sadoqi bi. Sadoq piyê Axini bi. Axin piyê Êlyudi bi.

15. Êlyud piyê Êlazari bi. Êlazar piyê Metani bi. Metan piyê Yaqubi bi.

16. U Yaqub ki piyê Usıbê mêrdê Meryeme bi. Meryeme ra ki İsawo ke cı ra Mesih vajino ame riyê dina.

17. Ebe na tewr İbrayimi ra heta Dawudi des u çar nıfışi, Dawudi ra heta Surgınbiyaena Babili ki des u çar nıfısê bini u Surgınbiyaena Babili ra heta Mesihi ki des u çar nıfışi derbaz bi.