Crystal Clear action run.png No hesab yew bot o u karber Wikitanvir (mesac) nê hesabi idare keno.
Crystal Clear action run.png This user account is a bot operated by Wikitanvir (talk).